Angst belemmert!

Mensen beperken zich door hun gedachtes, overtuigingen en onzekerheden. Dit vindt zijn oorsprong in diverse oorzaken, te denken aan cultuur, opvoeding, gebeurtenissen in de jeugd, fysieke beperkingen, afscheid nemen van dierbare mensen, trauma’s en de ervaringen van iedere dag.

fear stopsVaak ontstaat er wel een knagend gevoel dat iets anders kan, maar door te vergeten welke talenten en mogelijkheden we hebben, maken we geen optimaal gebruik van onze talenten. Wij zijn van mening dat beperkingen niet leiden tot een belemmering om positief te kunnen leven. Hooguit dient er bij fysieke beperkingen naar andere oplossingen gekeken te worden. Mensen blijven hangen in de veronderstelling dat iets niet kan of in de overtuiging dat iets niet mag. Hierdoor zetten de mensen zich steeds vaster en wordt de wereld om hen heen steeds kleiner.

Om een concreet voorbeeld te geven is de belemmering door het gevoel angst. De angst kan heel uiteenlopend zijn, in bijvoorbeeld angst om op de snelweg te rijden tot aan smetvrees, van angst voor contact met anderen tot faalangst en onzekerheid. Ieder mens kent angst en een gezonde angst behoedt ons voor ongelukken. Op het moment dat de angst niet meer in proportie is met ons handelen, gaat de angst ons handelen bepalen. We leggen ons dan een steeds groter groeiende angst op met als gevolg dat we steeds minder kunnen gaan doen en onze wereld wordt kleiner.

Zoals een spreekwoord zegt:  Angst is een slechte raadgever.

DUS :  Wil jij je eigen positieve, constructieve raadgever worden?