Vaders die geen naam hebben.

lonely fatherSteeds vaker horen we de verhalen dat na een scheiding de vader buitenspel staat. Dat heeft grote gevolgen.

De oorzaak kan heel divers zijn. Dat neemt niet weg dat de gevolgen voor de vader, de moeder en de kinderen groot kunnen zijn. Zo is de aard van het vaderschap en het moederschap aanvullend aan elkaar. Hierdoor leren de kinderen. Zij worden beïnvloed door de vader en de moeder.

Op het moment dat een van de twee partijen geen deelnemer is aan de opvoeding van de kinderen, is er geen balans. Het opgroeiend kind krijgt eenzijdige informatie en beeldvorming. Dat is begrijpelijk omdat een van de ouders niet aanwezig is.

Ook komt het voor dat de vader buitenspel gezet wordt. Zijn rol wordt dan tot een minimum beperkt. Zijn aandeel mag geen naam hebben. Daardoor krijgen de kinderen de indruk dat de vader er niet was.

Op latere leeftijd kunnen kinderen een gemis ervaren. Een deel van hun ontstaan is steeds ontkend. Dan ontstaat er leegte. Het zit in onze aard om ontstane leegte te vullen. Vaak gebeurt dat met alternatieven. De leegte wordt dan nooit helemaal opgevuld.

We streven ernaar om indien mogelijk de ontstane leegte te vullen door met begeleiding het gesprek tussen vader en kind op te starten. Meer weten over onze aanpak? Neem dan contact met ons op.